källor och detaljnoter

De här websidorna ger referenser till primärkällor för boken.

Vad gäller belägg för påståenden återstår tyvärr en och annan lucka, som jag hoppas kunna fylla framöver.

Förutom primärkällor ingår några mindre vanliga handboksuppgifter.

Dessutom serveras detaljupplysningar för specialintresserade.

Några av dem är komplement till enskildheter i bokens avsnitt ’Anmärkningar’;

sådana meta-anmärkningar är försedda med inledande tankstreck.

Angivna weblänkar är relativt nya men tyvärr ej garanterat funktionella.

kapitel 0.1 (Erövringen av det keltiska Britannien)

kapitel 0.2 (Eftertankar)

kapitel 1.0 (Brittiskans arvtagare)

kapitel 1.1 (Den anonyma korniskan)

kapitel 1.2 (Bretagne och bretonskan)

kapitel 2.1 (Irland och iriskan tidiga år)

kapitel 2.2 (Irland och iriskan fortsättning)

kapitel 2.3 (Irland och iriskan på väg mot nutid)

kapitel 2.4 (Skottland och gaeliskan tidiga år)

kapitel 2.5 (Skottland och gaeliskan fortsättning)

kapitel 2.6 (Skottland och gaeliskan på väg mot nutid)

kapitel 3.0 (Levande forntidsvärld)

kapitel 3.1 (Gammal läsning från Wales)

kapitel 3.2 (Gammal läsning från Irland)

kapitel 4.1 (Galliskan i söder)

kapitel 4.2 (Galliskan vid Roms gränser)

kapitel 4.3 (Galliskan i norr)

kapitel 4.4 (Galliskan och brittiskan under imperiet)

kapitel 4.5 (Galliskan och brittiskan antikt slutspel)

kapitel 4.6 (Galliskan ett språk med något att ge)

kapitel 5.1 (Keltibererna och keltiberiskan)

kapitel 5.2 (Keltiker och deras grannar)

kapitel 6.1 (Överlevande keltiska)

kapitel 6.2 (Exotisk keltiska – och hemvan)

kapitel 6.3 (Villsamma verbvägar)

kapitel 7.1 (Oskarpa spår)

kapitel 7.2 (De mångbenämnda kelterna)

kapitel 7.3 (Kelters och gallers verbala öden)

kapitel 7.4 (De kontroversiella kelterna)

appendix: Historisk översikt

appendix: Språkhistorisk översikt

appendix: Möjliga keltiska hednagudar