0.1 Erövringen av det keltiska Britannien :    nästa kapitel

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:

ASC=Anglo-Saxon Chronicle; EWP=English Wikipedia

(allmänt)

En lärd förmodern sammanfattning, vars bedömningar kan ha färgat även en så sen version som min, är W Camden 1610, ”Britain...”, se (181111) på denna url.

(ingress)

Litus Saxonicum ... det enda kända belägget för termen – då som ett specifikt militärt kommandoansvar – finns i en Notitia Dignitatum som beskriver läget vid 300-talets slut.
Jfr Philip de Souza 1999, ”Piracy in the Graeco-Roman World”, (181111) på denna url , med bedömning av indicierna för ett Saxon Shore System på sid 226,
och EWP (181111) på https://en.wikipedia.org/wiki/Saxon_Shore

Anglosaxarnas ankomst

Moderna forskare tycker väl det här låter rimligt i sina huvuddrag ... jämför Dick Harrison 2018, ”Englands historia Del I”, sid 39-40.

ofta färre till antalet ... jag har tagit utvärderingen ur minnet från George R Stewart 1975, ”Names on the Globe”. För de mest konservativa ortnamnselementen – de för åar – visas detaljer i förloppet av K H Jackson 1953, ”Language and History in Early Britain”: figur på sid 220, tillgänglig (181124) på denna url.

Gildas och slaget vid Badon

munken Gildas ... jfr (181111) på http://en.wikipedia.org/wiki/Gildas. En fullständig latinsk och engelsk version av hans skrift finns (181111) på http://www.vortigernstudies.org.uk/arthist/vortigernquotesgil.htm

Britter, lika med walesare

- införde anglosaxarna ordet walesare ...
- Grundformen är *walch ... fackmässigt skriver man ofta ach-ljudet med x, så att rekonstruktionen blir *walx.

egenbenämningen cymru ... dr Peter N Williams skriver (181106) på http://www.britannia.com/wales/whist2.html:
”In a poem dated 633, the word Cymry appears...”

Avgörandet

En seriös amatör-sajt om de så kallade mörka tidsåldrarna i Storbritannien finns (181114) på http://www.dot-domesday.me.uk/vortigern.htm

Ekot av en kulturkrock

För anglosaxarnas erövring av England-Wales, jfr ASC i moderniserad engelsk version (181106) på http://www.britannia.com/history/docs/449-95.html

Gildas... översättning ... J A Giles’ version finns (181111) på http://www.fordham.edu/halsall/basis/gildas-full.html

Bede, anglosaxisk munk ... se (181106) på http://www.britannia.com/wales/whist2a.html med engelsk tolkning:
”Bede then went on to add "The Britons for the most part have a natural hatred for the English and uphold their own bad customs against the true Easter of the Catholic Church; however, they are opposed by the power of God and man alike."...”
Latinsk källtext: ”Britones quamvis et maxima ex parte domestico sibi odio gentem Anglorum...”

- det samtida Beda ... enligt (200419) på https://en.wikipedia.org/wiki/Bede är den fornengelska formen Bǣda eller Bēda.

På Offas söners tid

tillbaka i havet ... i siarpoemet Armes Prydein, engelsk tolkning (181116) på http://exploringcelticciv.web.unc.edu/prsp-record/text-armes-prydein/

Efter Hastings

Barton ... om Dumbarton enligt (181129) på https://en.wikipedia.org/wiki/Dunbartonshire#Name , den sydligare tydningen enligt t ex (181129) på https://heraldry.sca.org/names/engplnam.html

ockupera de walesiska smårikena ... om Wales under normanderna, jfr M Faletra 2014, ”Wales and the Medieval Colonial Imagination: The Matters of Britain in the ...”, (171107) på denna url

Den brokiga språkkartan

franskspråkig överklass ... som antyds är det inte självklart att kalla den på Vilhelms tid ännu välprofilerade normandiska dialekten för franska. Beteckningen brukar i varje fall slippa igenom med en kvalificering: Norman French. Språkvetare talar beträffande det här tidiga skedet också om galloromanska dialekter, men eftersträvar knappast att undvika f-ordet: jämför B Fortson 2010, ”Indo-European Language and Culture”, sid 289.

- anglosaxarnas tuktomästare ...
- inte rättvisande ... noterat av professor Dick Harrison.

- åsikter om engelskans onödighet ... bytet av språkdominans upptog, enligt en genomgång av Richard Sharpe ”Peoples and languages in eleventh- and twelfth-century Britain ...”, (181115) på http://paradox.poms.ac.uk/redist/pdf/chapter1.pdf några inledande år av Vilhelms regering.

Till nya tidens början

Giraldus Cambrensis ... på walesiska Gerallt Gymro, till vardags nog i normandiskt färgad version Gerald de Barri. Versioner på modern engelska av hans viktigare arbeten om Wales och Irland finns (181126) på https://archive.org/details/historicalworkso00girauoft/page/n3

mångnationell släkt ... hans härstamning var mest normandisk-walesisk. Pappan var en de Barri medan hans mor bar det walesiska flicknamnet Angharad.

avspänt ... Gerald lär ha varit mer balanserad om det gällde kontroverser mellan walesare och normander, där han hade anor på båda sidor. En presentation av honom av W Llewelyn Williams 1908 finns (181126) på http://www.visionofbritain.org.uk/text/chap_page.jsp?t_id=Cambrensis_Tour&c_id=1

på walesarna ... hans större beskrivningar från åren 1188-1194 heter Itinerarium Cambriae, ”Journey Through Wales” och Descriptio Cambriae, ”Description of Wales”.
Latinska texter till bägge i ed. från 1868 finns (181126) på https://archive.org/stream/giraldicambrensi06gira#page/n9/mode/2up

För korta referat se (181126) på https://en.wikipedia.org/wiki/Itinerarium_Cambriae resp https://en.wikipedia.org/wiki/Descriptio_Cambriae

Bovrollen ... se Topographia Hibernica alias Topographia Hiberniae, ”The History and Topography of Ireland” (181126) på http://www.yorku.ca/inpar/topography_ireland.pdf ,
alternativt https://quod.lib.umich.edu/c/cme/EngConIre/1:3.1?rgn=div2;view=fulltext

För Geralds Expugnatio Hibernica, ”The Conquest of Ireland”, som figurerar i mitt andra kapitel om Irland, finns versioner på Middle English hos Internet Archive (181126) på https://archive.org/details/englishconquesto00girauoft/page/n5, samt på  https://archive.org/stream/englishconquesto00girauoft?ref=ol#page/n5/mode/2up , dessutom på https://quod.lib.umich.edu/c/cme/EngConIre/1:3.1?rgn=div2;view=fulltext

- blev... Englands första koloni ...
- omdömet lär vara vanligt ... enligt BBC News 2007-02-14, se (190130) på http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/north_west/6358375.stm ,
utförligare kulturhistorisk översikt (190130) på http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_relationship_between_the_Welsh_and_the_English

Glendower ... Shakespeare visade ofta intresse för Wales, enligt en Nätsida (181115) på http://www.bbc.co.uk/blogs/walesarts/2011/10/shakespeare_and_wales.html