0.2 Eftertankar :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:

EWP=Engelska Wikipedia

 

kritik vädrats ... jämför Dick Harrison 2018, ”Englands historia Del I”, sid 40 nedtill.

 

- tolkningsförsök ...

- dateras till vikingatid ... se t ex EWP (181216) på https://en.wikipedia.org/wiki/Cynddylan


- det stavelsebundna versmåttet ... jag har, enligt uppgift i EWP (181216) på https://en.wikipedia.org/wiki/Englyn#Englyn_penfyr använt stavelseräkningen tio-sju-sju medan originalet, som nämns av professor Echard (181216) på http://faculty.arts.ubc.ca/sechard/492welsh.htm i andra raden arbetar med fem till sex. För stavelsernas betoning duger nog den spontana svenska.

Rimmet mellan andra och tredje rad får vara orent.
Finesser som ett dolt tredje rim i första radens åttonde stavelse m m verkar inte obligatoriska i varje strof, och har i alla händelser varit för svåra för min del.

 

- engelsk version ... (190822) på http://faculty.arts.ubc.ca/sechard/492llyw.htm

 

- Heledds och Cynddylans existens ... Heledd är den mest ifrågasatta av de två när det gäller historisk existens, och ännu mer betvivlad när det gäller författarskap. Manliga skribenter dominerade, och en (kvinnlig) forskare vars namn jag inte antecknat tror att en empatisk klosterbroder har använt henne som språkrör.

 

- ännu ålderdomligare sorgekväde ... en Marwnad Cynddylan i versmåttet awdl, återgiven med engelsk version, tillgänglig (181216) på http://www.kmatthews.org.uk/history/marwnad_cynddylan/index.html . Den gör ett – nog mycket tidigt – omnämnande av motståndsledaren Arthur, utöver dem som nämns i kapitlet om gammal läsning från Wales.