1.0 Brittiskans arvtagare :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:
EWP=Engelska Wikipedia; WWP=Walesiska Wikipedia

- offentliga förhandlingar skulle ske på engelska ...
- ”of a singular Zeal,” ... se t ex (181218) på https://en.wikipedia.org/wiki/Laws_in_Wales_Acts_1535_and_1542
- ”to an amiable concord and unity” ... se t ex (181218) i WWP på https://cy.wikipedia.org/wiki/Deddfau%27r_Cyfreithiau_yng_Nghymru_1536_a_1542
- ”no person or persons that use the Welsh speech” ... se t ex (181218) på
   https://en.wikipedia.org/wiki/Laws_in_Wales_Acts_1535_and_1542 ,
   med detaljer under denna url :
   ”all Justices, Commissioners, Sheriffs,
   Coroners, Escheators, Stewards, and their Lieutenants, and all other Officers
   and Ministers of the Law, shall proclaim and keep the Sessions Courts Hundreds
   Leets Sheriffs Courts, and all other Courts in the English Tongue; and all
   Oaths of Officers, Juries and Inquests, and all other Affidavits, Verdicts and
   Wager of Law, to be given and done in the English Tongue; and also that from
   henceforth no Person or Persons that use the Welch Speech or Language, shall
   have or enjoy any manner Office or Fees within this Realm of England, Wales, or
   other the King's Dominion, upon Pain of forfeiting the same Offices or Fees,
   unless he or they use and exercise the English Speech or Language.” ;

jfr även BBC-dokumentären The Story of Wales med Huw Edwards.

först runt sekelskiftet 1900 ... som vanligt spelade 1800-talets folkskola en roll, med utbrett språkförtryck som nog drabbade många europeiska minoritetsspråk men ju inte blev behagligare för det.
Ett försök att balanserat beskriva skolsituationen på 1800-talet finns (210826) på https://en.wikipedia.org/wiki/Welsh_Not

Dessutom kvarstod kung Henrys anordningar formellt i nästan fyrahundra år. Tidssambanden mellan lagstiftning och praxis är inte givna och jag är inte insatt i dem i det här fallet.
Väsentliga dokument tycks vara:
- Laws in Wales Act 1535 (27 Hen 8, c 26) - tvång att använda engelska i offentlig förhandling
- Welsh Courts Act 1942 - rätt att vid svårigheter med engelska använda walesiska
- Welsh Language Act 1967 - ”equal validity” för engelska-walesiska i domstol
- The Welsh Language Act 1993 - full jämställdhet för språken i alla officiella sammanhang
- Welsh Language Measure 2011 - institutionellt stöd för walesiskan.

- otvungen tvåspråkighet ... Jfr EWP (180626) på https://en.wikipedia.org/wiki/Welsh_language#Wales , där Sir med sin versal är walesisk anpassning av det engelska shire :

”Welsh as a first language is largely concentrated in the north and west of Wales, principally Gwynedd, Conwy, Denbighshire (Sir Ddinbych), Anglesey (Ynys Môn), Carmarthenshire (Sir Gâr), north Pembrokeshire (Sir Benfro), Ceredigion, parts of Glamorgan (Morgannwg), and north-west and extreme south-west Powys, although first-language and other fluent speakers can be found throughout Wales.”

Om nuläget i walesiska skolor, jfr EWP (181122) på https://en.wikipedia.org/wiki/Welsh_medium_education