1.1 Den anonyma korniskan :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk: 

EWP=Engelska Wikipedia 

 

(allmänt)

Se (181125) på http://kernowek.com/ ,
http://www.cornwall-calling.co.uk/cornish-language/original-language.htm 

http://www.cornwall-calling.co.uk/cornish-language/language.htm ;
 
Jenners ”Handbook” finns (181129) på http://www.gutenberg.org/files/26192/26192-h/26192-h.htm   

 

Den keltiske entusiasten Peter Berresford Ellis utgav 1974 ”The Cornish Language and Its Literature”, (181125) med förhandsvisning på denna url.

 

(ingress)

befolkningsbas ... se t ex (181125) på http://www.cornwall-calling.co.uk/cornish-language/original-language.htm

 

Litterära turistmagneter

wrth voch March ... från walesiska triadernas andra serie; citerad i Longman(ed.) 1840, ”The Mabinogion from the Llyfr Coch... ” sid 331, (181125) på denna url.  

 

tecken i läsningen kan diskuteras ... se (181125) på https://www.cornwalls.co.uk/history/sites/tristan-stone.htm , där det framgår att just namnet Drustanus tillhör det mest diskutabla. 

 

Guarieskrivarna

stöddigt klingande orden ... Conans hela replik är Nynses brassa yn dan nef   ”Det finns ingen större under himlen”. Jämför Henry Jenner i nyutgåva 2018, ”A Handbook of the Cornish Language” sid 154, (181125) på denna url.

 

Pyth yw the gallos ... texten återfinns som ”Passio Christi”, (181125) på https://wikisource.org/wiki/Passio_Christi

 

Lödiga produkter

skärgård... äldsta... referensen ... en omdiskuterad fråga. Jfr en relativt initierad översikt (181125) på http://marikavel.com/angleterre/scilly/accueil.htm

 

Suliye ... som nämns 1814 i ”Magna Britannia: Volume 3, Cornwall” sid 330-337, (181125) på https://www.british-history.ac.uk/magna-britannia/vol3/pp330-337

 

Syllingar ... enligt (181125) på https://en.wikipedia.org/wiki/Isles_of_Scilly#cite_note-OrkSaga-12 nämns de i ”Orkneyinga saga”.

Namnet kvarstår på isländska, se (181125) på https://is.wikipedia.org/wiki/Syllingar

 

silly ... enligt (181125) på https://de.wikipedia.org/wiki/Scilly-Inseln#Name, och på  https://www.etymonline.com/word/Scilly#etymonline_v_37849

 

korniska talades under medeltiden ... jfr (181125) på https://en.wikipedia.org/wiki/Isles_of_Scilly#Later_Middle_Ages_and_early_modern_period  

 

Den dominerande ön... Ennor ... enligt (181125) på https://en.wikipedia.org/wiki/St_Mary%27s,_Isles_of_Scilly . En uppgift som jag inte kunnat bedöma är att ön Ennor i tidig historisk tid täckte snart sagt hela arkipelagen, som i så fall delvis har blivit översvämmad enligt känt sagomönster.

 

hela Middle Earth ... se (181125) på http://tolkiengateway.net/wiki/Ennor  

 

Den stora omvälvningen

språkkartor... landförluster ... en karta som skissar utvecklingen finns (181125) på http://www.cornwall-calling.co.uk/cornish-language/original-language.htm

 

Sheriffens rapport

The Survey of Cornwall ... den kan läsas på Nätet i flera format, (181125) på http://www.gutenberg.org/ebooks/9878 , i tydlig återgivning av utgåva från 1769 (200728) på https://archive.org/stream/surveycornwalla00caregoog#page/n10/mode/2up .
Om författaren se EWP (181125) på
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Carew_(antiquary)  

 

Till folknöjena hörde ännu ... en fråga jag inte hittat svar på är om reformationen hade föranlett några ändringar i guarierna.

 

Språket som försvann

- utbytet desto bättre ...
- keltologins grundläggning ... George Buchanan föregrep Edward Lhuyd på flera punkter, men lär ha övergått till rationella argument enbart för att platta till en walesisk debattmotståndare, vars storvulna forntidsvisioner avvek från hans egna.

Forskningsläget runt år 1840, något decennium före Kaspar Zeuss, finns kommenterat på tyska i ett samlingsverk 1839-40 ”Allgemeine Enzyklopedie der Wissenschaften und Künste... Indogermanischer Sprachstamm”, (181205) på denna url.
Vid det laget hade redan många följt det keltiska spåret. En plädering av en ickespecialist som hette J C Prichard utkom 1831 och är via R G Latham (ed.) 1857, ”The Eastern Origin of the Celtic Nations”, (181112) tillgänglig på
https://archive.org/details/easternoriginofc00pric/page/n3 . Den fick knappast nämnvärt genomslag jämfört med en analys ”Über die keltischen Sprachen” 1839 av Franz Bopp, som redan då tillhörde den jämförande språkvetenskapens största namn. 

 

år 1707 utkom... ett första band ... det finns, med lite svårläst optisk inläsning, tillgängligt (181122) på https://archive.org/details/archaeologiabrit00lhuy/page/n3

 

Daines Barrington... Dolly Pentreath ... se (181125) på http://www.cornwall-calling.co.uk/cornish-language/dolly-pentreath.htm. Min Dolly-research har mest förlöpt enligt visdomsorden never check a good story. Men det verkar som om klara belägg för hennes modersmål saknas – utan kunskaper i engelska vore väl hennes framgångar på fiskmarknaden omöjliga i ett samhälle där det gamla språket började glömmas. I varje fall kunde hon vid ett personligt möte övertyga den välutbildade Barrington om att hon var kornisk förstaspråkstalare (han var visserligen icke-lingvist och på jakt efter kuriositeter). Hennes påstådda sista ord kan man nog bortse från i sammanhanget.
Det finns för övrigt ett odaterat porträtt av den samtida korniske målaren John Opie där hon inte alls ser ut som någon krutgumma – men om det inte är postumt måste det vara från hennes sena ålderdom, för Opie blev fjortonårig konstnärslärling två år först före hennes död.

 

- kronnekyn hager du ...
- J Henry Harris ... från hans bok ”Cornish Saints & Sinners” (1906), i redigerad form (181125) på http://www.britannia.com/history/legend/cornish/cornss03.html

 

Mellanspel

William Bodinar ... se (181125) på http://www.cornwall-calling.co.uk/cornish-language/dolly-pentreath.htm

Språket som inte vill dö

Henry Jenner ... hans Handbook finns, som tidigare nämnts, (181125) på http://www.gutenberg.org/files/26192/26192-h/26192-h.htm