1.2 Bretagne och bretonskan :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:

DWP=Tyska Wikipedia; EsWP=Spanska Wikipedia; EWP=Engelska Wikipedia; FWP=Franska Wikipedia; HF=Gregorius av Tours, ’Historia Francorum'

 

(allmänt)

En äldre utförlig översikt över Bretagnes historia t o m föreningen med Frankrike ger M Delaporte 1819, ”Recherches sur la Bretagne, tome premier”, (181111) på denna url.

Intressanta upplysningar utöver kapitlets finns också (181107) på bl a https://www.lexilogos.com/bretagne_histoire.htm , och (181111) på http://homepage.hispeed.ch/knelsa/Bretagne/Geschichte/Geschichte.htm

Bretagnes keltiska bakgrund skildras på websidor med gott om prov på bretonska standardfraser (181112) på http://academia-celtica.niceboard.com/ ,
historik för bretonska orter på http://marikavel.com/lieux/lieux-accueil.htm

(ingress)

Kris vid Kanalen

CLBR ... se (181111) på https://en.wikipedia.org/wiki/Classis_Britannica

franci... saxones ... min skildring bygger på en framställning av Ian Wood på en när detta skrivs otillgänglig länk http://ads.ahds.ac.uk/catalogue/adsdata/cbaresrep/pdf/071/07113001.pdf

befästningar ... jfr Philip de Souza 1999, ”Piracy in the Graeco-Roman World”, (181111) på denna url , med bedömning av indicierna för ett romerskt Saxon Shore System på sid 226.

 

Kontinentala britter

En medeltida tradition om brittisk bosättning i Bretagne redan i slutet av 300-talet nämns t ex i W Camden 1637 (rev.), ”Britain...”, (181111) på denna url.

Spanska britter

Också norra Spanien ... jfr (181111) på https://es.wikipedia.org/wiki/Bretones_en_Galicia_y_Asturias

Ad sedem ... i dokumentet Pariochale Suevorum alias Divisio Theodomirise från 596 e Kr, citerat och kommenterat t ex i Lynette Olson (ed.) 2017, ”St Samson of Dol and the Earliest History of Brittany, Cornwall and Wales”,
(181111) på denna url.

Lilla Britannien

Mörka sekler

Chonomorus ... se HF IV:4 med (felstavad?) rubrik ”De Brinctanorum comitibus”,
ytterligare omnämnanden i HF i IV:20 (som Chonoober), V:29, X:9,
se (181111) latinsk text på
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost06/Gregorius/gre_hi04.html , liksom på http://www.thelatinlibrary.com/gregorytours.html ;
engelsk tolkning på https://sourcebooks.fordham.edu/basis/gregory-hist.asp


Leiden-manuskriptet ... tekniskt känt som Vossianus latinus folio 96 A, se (171207) på  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux_breton , 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manuscrit_de_Leyde  


En bild från en illuminerad bretonsk evangeliehandskrift från 825 (språk ej angivet, rimligen latin) finns (181110) på 

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/illmanus/egermanucoll/s/011ege000000609u00078v00.html 

 

Krig mot frankerna

På 510-talet ...Louocatus och Catihernus ... brevet har daterats till år 511 och skickades av biskoparna Licinius, Melanius och Eustochius. Se (181110) på http://www.facesofarthur.org.uk/fabio/book7.5.htm ,
och i Kevin Madigan, Carolyn Osie (eds) , ”Ordained Women in the Early Church: A Documentary History” på
denna url.  

Det hållbara hertigdömet

De exporterade namnen

Devon och Cornwall ... se FWP (181112) på https://fr.wikipedia.org/wiki/Domnon%C3%A9e#%C3%89tymologie , https://fr.wikipedia.org/wiki/Domnon%C3%A9e#Histoire , https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornouaille#%C3%89tymologie , https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornouaille#Haut_Moyen_%C3%82ge : ”La Cornouaille armoricaine est mentionnée pour la première fois et indirectement entre 852 et 857 quand «l'évêque de Saint-Corentin», Anaweten, est qualifié de Cornugallensis (adj. latin dérivé de Cornugallia)” 

 

Flyttströmmen som vände

en utvandringsvåg från Cornwall och Wales ... jfr (181110) på http://mitchtempparch.blogspot.com/2009/11/breton-migrations.html
och bedömningar, ej självklart välbelagda och okontroversiella, i FWP, (181111) på http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89migration_bretonne_en_Armorique

 

Britannien-äventyren och männen från Rohan

roman breton ... enligt uppgifter om tidig franska (181110) på http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_romane : ”La première attestation du terme de roman, sous une forme ou une autre, remonte au concile de Tours ” (813) ,
samt http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(langue) « rusticam Romanam linguam » , och (200728) http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)#Texte_romanesque : ”L'expression « mettre en roman », apparue vers 1150, signifie donc « traduire en langue vulgaire ». ”
 
Mer allmänt om franskans tidiga historia (181110) på http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s3_Ancien-francais.htm  

storyboard consultant ... Geralds fras är ille famosus fabulator Bledhericus.  

Rohan ... jfr (210916) på ”Découvrir Rohan” :
”Roc’han, "Petit Roc en breton", a toujours été très convoité. Au début du XIème siècle, Alain de Rohan s’installa sur le cours de l’Oust pour installer une forteresse sur le vicomté du Porhoët au poste frontière de Rohan dont il prit le nom.” ;
ytterligare detaljer (210916) på samma sajt om Rohans historia , och med rikligt bildmaterial (210916) på denna url.

Dragkampen med kungen

Francia occidentalis ... jfr (181128) på http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Francie%20occidentale/fr-fr/ : ”Ce n'est que Philippe Auguste, au XIIe siècle, qui le premier s'intitule roi de France.” ,
samt DWP (210916) om franska kungatitlar på denna url.

 

var hertigdömet rikt ... enligt FWP (181111) på denna url : ”Au xve siècle, la Bretagne était riche.”

 

representationsbyggnad ... jfr (181110) på http://en.wikisource.org/wiki/The_Sketchbook_of_Geoffrey_Crayon/Little_Britain 

 

trycka en och annan bok ... jfr en skribentbiografi i EsWP, (181110) på https://es.wikipedia.org/wiki/Mikael_an_Nobletz 

 

kungligt krig... runt år 1490 ... se (181110) på http://www.rohan.fr/histoire_bruits2.html

 

medeltidens dubbla lojaliteter ... jfr Michael Jones 1982, “'Bons Bretons et Bons Francoys': The Language and Meaning of Treason in Later Medieval France” (181111) på
https://www.jstor.org/stable/3679018?seq=1#page_scan_tab_contents

 

Det okända språket

föreningen innebar inte att franskan vann ytterligare terräng ... en webplats för Brittany (181110) på http://nachs.info/brittany.shtml säger: ”Until the first part of the 19th century, the vast majority of its inhabitants spoke Breton”. Den är inte akademisk, men nöjer man sig med västra Bretagne tror jag inte uppgiften är kontroversiell.

en bretonsk nationaliststyrka ... se Daniel Leach i ”e-keltoi” 2008, "Bezen Perrot: The Breton nationalist unit of the SS, 1943-5", (181111) på https://www4.uwm.edu/celtic/ekeltoi/volumes/vol4/4_1/leach_4_1.html ;
senare nedladdningsbar (201016) på https://dc.uwm.edu/ekeltoi/vol4/iss1/1/

Radio Rennes Bretagne ... se EWP (181110) på https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Rennes_Bretagne