2.3 Irland och iriskan på väg mot nutid :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:

EWP=Engelska Wikipedia  

(allmänt)

En användbar kronologisk överblick för Irland t o m 1948 finns (181129) på http://www.irishhistorian.com/IrishHistoryTimeline.html , för tiden från 1949 på http://www.irishhistorian.com/Years/index.html  

(ingress)

- presbyterianer eller det bredare dissenters ... den i sammanhanget mest bekanta termen i Sverige är nog puritaner, som ju ofta kopplas till tidig utvandring till Amerika. Paraplybeteckningen reformerta står som bekant för alla protestanter i Skottland och på kontinenten, vilka formerade en tredje linje vid sidan av Luthers och den engelska statskyrkans, alias anglikanernas. För skotska och nordirländska grupper med reformert prägel är väsentliga ledord presbyterians ; för en radikal linje covenanters.

satt på 1720-talet en av dem ... Swift var dock inte godsägare utan domprost i den anglikanska kyrkan. Jag har förbigått hans nattsvarta summering av irernas läge i A Modest Proposal (länk från 200802).

kapten Gulliver ... Swift låter Gulliver börja sina resor som skeppsläkare och sedan avancera till kapten.

Hans inlägg avstyrde ... de är kända som Drapier’s letters.

- fred – ibland ... krigsperioder mot Frankrike med bundsförvanter var 1701-13, 1744-63, 1778-83 och från 1793; den andra i serien med ett längre avbrott på europeisk mark. En del konflikter med utomeuropeiska makter utspelades samtidigt och några förekom under mellanperioderna.

Uppror i luften

En allmän överblick av utvecklingen på Irland före den stora svälten finns (181127) på http://www.historyplace.com/worldhistory/famine/before.htm  

nya opinionsvindar ... en modern genomgång noterar dem vid ungefär år 1760. 

vanvördiga historier ... i Storbritannien så småningom med tragiska aspekter, när kung Georg III blev sinnessjuk. Se I Cobbin 1820, ”Georgiana” (181127) med lättläst återgivning på https://archive.org/details/georgianaoranec00cobbgoog/page/n6 , även (190316) exempel på http://pawprints.kashalinka.com/anecdotes/george-iii .
I Frankrike, en anekdot som jag nödgas ta ur minnet: kung Ludvig XV till sin expert efter en kartläggning av kustlinjen, som minskat rikets beräknade yta: ”Sire, ni har berövat oss mer land än alla våra förlorade krig!”;
I Sverige, kung Fredrik I efter att ha hört rapport om rådets åtgärder: ”Putz Donner, haben wir das alles getan?” ”Det var tusan, har jag fått så mycket gjort?”. 

anglikaner genomdriva... likställdhet ... den ledande bland dem hette Henry Grattan.

ett vidrigt dåd ... allmän orientering om läget och övergreppen (181127) på https://en.wikipedia.org/wiki/Armagh_disturbances och på http://www.bytown.net/armaghtocanada.htm .  

läsas i tryckt form ... översättaren hette Charlotte Brooke.

Den mångbottnade Union Jack

- En av dem ... se ”Stanley letter” 1831, (181127) på http://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Boards-of-Management/Stanley-letter-1831-Boards-Of-Management.pdf   

besökare med global resvana ... den franske samhällsvetaren Gustave de Beaumont skrev efter ett besök på ön 1835 att det var värre än vad han sett i slavplantager i Sydstaterna; i ofta citerad engelsk översättning bland annat: ”I... thought... I saw the very extreme of human wretchedness; but I did not then know the condition of unfortunate Ireland...”.
Det sker i hans verk från 1839-40 ”L'Irlande sociale, politique et religieuse”, (181127) på https://archive.org/details/lirlandesocialep00beau/page/n5 (del 1) https://archive.org/details/lirlandesocialep02beau/page/n5 (del 2)

Den stora hungern

tillgänglig på Nätet ... efter namnbyte, (181127) på https://www.irishexaminer.com/archive/ ;
en tänkvärd samling samtida reaktioner och rapporter finns (181127) på
https://viewsofthefamine.wordpress.com/  

- saknades inte men märktes aldrig ...
- omfattande vräkningar ... orsaker, omfattning och samtidas reaktioner anges (190316) på
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Famine_(Ireland)#Eviction .
Ett pågående forskningsprojekt beskrivs (190316) på
https://irishfamineeviction.com/  

choctawer ... se Christine Kinealy 1997 , ”A Death-Dealing Famine: The Great Hunger in Ireland” sid 111, (181127) på denna url. 

slavar i Alabama ... enligt Merle Curti 1988, ”American Philanthropy Abroad” sid 56, (181127) på denna url.

Engelskans seger

Språkpolitiskt trendskifte

Frigörelsen

Riksspråket som ofta syns

Riksspråket med egna områden

Språket som märks under ytan