2.5 Skottland och gaeliskan fortsättning :   föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:

DIL=Dictionary of the Irish Language, nätupplaga; DWP=Tyska Wikipedia; EWP=Engelska Wikipedia; RS=Richard Sharpe, Peoples and languages in eleventh- and twelfth-century Britain...charter evidence, (181115) på http://paradox.poms.ac.uk/redist/pdf/chapter1.pdf

 

(allmänt)

En detaljerad resurs för kartor, orter och historiska händelser (timeline) i Skottland finns (181119) på http://www.scottish-places.info/

 

Tungomålens tävlan

vänliga ord om de forna pikterna ... Benjamin T. Hudson 1991, ”Historical Literature of Early Scotland” säger på sid 147: ”by the eleventh century the king-lists composed in Scotland represented the Scottish kings variously as the heirs of the Dal Riata kings and as the heirs of the Picts”, (181114) på http://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1272&context=ssl

 

Fram på 1200-talet föredrog hovet ... i början av 1200-talet nyttjades det gamla språket dock ännu av stora poetiska namn i Skottland, som Gille(-)bríghde ’Brigits unge tjänare’ och hans vän Muireadhach Albanach ’Murdoch från Skottland’. Men de arbetade mest på Irland, som självklart satte den litterära normen för gaeliska. Se (181118) på https://en.wikipedia.org/wiki/Gillebr%C3%ADghde_Albanach , med en rad av Gillebríghde:

A ghilli gabhus an stiúir

O yngling som griper rorkulten!

De gaeliska skalderna sägs ha övergett Lågländerna på 1200-talet, när de inte längre fann beskyddare där. I Högländerna fanns nog mecenater kvar ett tag, men nästan inga är kända till namnet.

 

de sista walesiska senast på 1200-talet ... jfr dr Tim Clarkson (181114) på http://earlymedievalgovan.wordpress.com/2012/01/05/people-place-memory/: ”By c.1150, the inhabitants of Clydesdale had given up their ancestral language in favour of Gaelic”.

 

fäste i regionen Galloway ... jfr EWP (181114) på https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_the_Rhinns : ”Na Renna, or the Kingdom of the Rhinns, was a Norse-Gaelic lordship which appears in 11th century [Irish] records”.

 

- Glaschu ... enligt Roman de Fergus med en vidsträckt skog i närheten. Där berättas medryckande hur en riddare ...

...Trespasse tote sans arest

... passerar allt förutan rast, 

Et   puis  s'en entre en la forest 

och in i skogen red med hast  

De Glascou  qui  molt estoit grande.

vid Glasgow; den var mäkta stor.  

Om skogen och platsen se även Beate Schmolke-Hasselmann 1998, ”The Evolution of Arthurian Romance: The VerseTradition from Chrétien...” sid 252, (181115) på denna url. 

 

Identiteternas skuggspel

namnet Scotia ... jfr RS sid 63-4. 

 

en hoprafsad samling barbarfolk ... se Henry of Huntingdon VIII.8,
samt Richard of Hexham ”de Gestis Regis...” fol. 40, (181114) på https://archive.org/details/chroniclesofreig03howl/page/152
med uppräknade grupper i den skotska hären:
”iste nefandus exercitus de Normannis, Germanis, Anglis, de Northymbranis et Cumbris, de Teswetadala et Londonea, de Pictis, qui vulgo Gallewiensis dicuntur, et Scottis;
nec erat qui eorum numerum sciret.”.
Namnet pikter använder han nog i efterhand, ungefär som när Frankrikes invånare idag kallas för galliska. Normannis står nog inte heller för normander utan för ’nordmän, vikinga(ättlinga)r’ och Londonea inte för storstaden utan för Lodoneia, latinisering av skotska provinsnamnet Lothian.

 

Det... verbalt skotska ... mitt intryck är att när Europas högmedeltida monarkier befästes fick kungarna ett intresse av att tona ner språk och lokala etniska traditioner.

 

Före stormen

- diplomati i medeltida stil ... om Knut den store enligt EWP(191201) på https://en.wikipedia.org/wiki/Cnut_the_Great#Influence_in_the_western_sea-ways  

 

Orosår

efterforskningar i London ... ordväxling om vem som hade den historiska rätten på sin sida var en viktig ingrediens i den pyrande konflikten. 

 

Edward själv talade ... enligt Google:Edward I language, (181114) med träffar på  http://www.languageandlaw.org/NATURE.HTM , och på http://edwardthesecond.blogspot.se/2010/08/edward-ii-and-english.html  

 

Uallas ... frasen le Uallas buaidh betyder på modern skotsk gaeliska ungefär ’segrade med Wallace’.

 

- Blair... ett gaeliskt namn från början ... enligt bl a (18114) http://www.houseofnames.com/blair-family-crest, där det framgår att namnet ursprungligen skrevs med ett franskanpassat Blare.

 

- engelsk-normandiska regim ... efter tronarvet på mödernet i mitten av 1100-talet använder historieböckerna ättnamnet Plantagenet. Det engelska hovspråket började när franska kungahusets makt runt år 1200 ökade anpassas till Parisfranska.

- krav på franska territorier ... den engelske kungens formella titulatur som Frankrikes herre hängde visserligen med länge än, ungefär som vårt ”Vendes konung”.

 

Arbroath-deklarationen ... granskar man undertecknarnas namn hittar man åtskilliga som är gaeliskt färgade, men bara enstaka som Fergusius Ardrossanus dvs ’Fergus av Ard-Rossan’ klingar helt keltiskt.

 

Engelska utan England

Chronica gentis scottorum ... jfr Forduns verk i engelsk tolkning av W F Skene (181119) på https://archive.org/details/johnoffordunschr00fordrich/page/n7 ,
och Forduns latinska grundtext, med fortsättning av W Bower som ”Scotichronicon”, (181119) på denna url.

 

på engelska ... historiska krönikors likgiltighet för språkskillnader ter sig särskilt overklig när det gäller en krigsledare som talar till männen inför en strid. Några ord behövdes nog för att dämpa och distrahera karlarnas dödsångest, och Barbour, som inte är någon obetydlig författare, gestaltar behovet med stark närvarokänsla. Dessutom krävdes ju förhållningsorder. Militärhistoriker kanske vet mer, men jag antar att överbefälets budskap i verkligheten riktades till underbefäl som förde det vidare.

 

Barbour skrev ett epos ... se (181119) på https://archive.org/details/bruceorbookofmos00barbuoft/page/n3 med hans originaltext,
och nyengelsk prosaversion på https://archive.org/details/brucebeingmetric00barbuoft/page/n5

 

Wyntoun ... för hans ”Cronykil of Scotland”, se (181119) på https://archive.org/details/orygynalecronyk03andr/page/n7

 

enkel hävdatecknare ... Wyntoun nämnde uttryckligen att Barbours epos om Bruce var mer avancerat.

 

Om frihetskrigets förspel noterade Wyntoun att Wales nyss blivit erövrat av den kung Edward som de skotska magnaterna godtog som skiljedomare, och att de borde ha förstått den engelske härskarens avsikter: 

Walis ensawmpill mycht hawe bene  Wales (an) example might have been

To yhow, had yhe it before sene.       To you, had ye it before seen.

 

Det tysta återtåget

färd mellan riksdelarna Anglia i söder och Scotia i norr ... jfr citat i RS : ”littora maris, quod Lodoneiam diuidit et Scotiam”, alltså ’havet som skiljer Lothian från Scotia’, varvid ”in terra Anglorum et regno Scottorum sumus” bekräftar ett läge i nuvarande östra Lågländerna.

 

- Fyffe ... om hur familjen Fyffes bananförsäljning blev ett framgångskoncept se (181115) på
http://www.electricscotland.com/culture/features/food/banana_loaf.htm

 

scotus montanus ... enligt krönikören Walter Bower X.II: ”Scotus montanus quamvis silvestris”. Vad jag förstår är det inte vilken bergsbo som helst som hyllar kungen, utan bäraren av titeln ollamh righ , ’högsta (skalder)s kung’, en titel med motsvarighet på Irland.

 

- En färglagd illustration ... manuskriptkopian återger text av krönikören Walter Bower. Bilden finns (181118) på https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_III_and_Ollamh_R%C3%ADgh.JPG  

Scotas sonson ... han kan också vara en sonsons son eller senare ättling. Jfr (181115) på https://en.wikipedia.org/wiki/Scota#Scota_and_the_Stone_of_Scone  

 

Höglandsfolket

från kust till kust ... jfr John Homes ”History of the Rebellion of 1745”, (181119) på denna url , där gränsen till Högländerna som den uppfattades mot slutet av 1700-talet detaljeras på upplagans sid 4.

 

Gàidheal(-)tachd ... motsvarande nyirisk beteckning för ett gaelisktalande område skrivs enklare: Gaeltacht. 

 

illa klädda ... om högländarnas utseende och kostym skriver Fordun, II.IX :

elegantis figurae generaliter… 

skön-av gestalts allmänt-sett

multum eos tamen deformat proprius habitus.  

mycket dem ändå misspryder egna klädsel(n).

En skribent från spanska halvön som hette Perelló var av samma åsikt. 

 

Brynt the kyrk wes ... från Andrew Wyntoun XII. Förödelsen ingick i en serie aktioner 1390-92 som kallas Raid of Angus och beskrevs av Wyntoun ett trettiotal år efteråt. Våldsnivån i dem var inte unik. 

 

Höglandssamhället

På gaeliska kallades ätten oftast för fine ... jfr i DIL: fini Gall, ’främlingarnas stammar’. 


De två kulturerna

Stridande släkter

utförliga beskrivningar... obarmhärtigt grymma ... detaljerade diskussioner finns på historieforum på webben, t ex (181119) på https://forums.civfanatics.com/threads/the-highland-clan-wars.64445/

 

- en verklighetsgrund ... autentisk verkar t ex den beryktade klanstriden Battle of the North Inch eller Battle of the Clans i Perth 1396, se (181114) på https://canmore.org.uk/site/28399/perth-north-inch  ,
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_North_Inch

där detaljerna knappast är skildrade av något samtida vittne, dock inom levande minne för Andrew Wyntoun och Walter Bower, som fortsatte Forduns verk.
En skattmästarpost lär dessutom finnas bevarad med ”For timber, iron and making lists for 60 persons fighting on the Inch at Perth, £14 : 2s. :10id.”
Myndigheter och kungamakt verkar därmed ha godkänt att klanmedlemmarna stred på liv och död. Mitt intryck är att de tyckte det var bra att tvisten avslutades och att de värsta grobianerna slog ihjäl varandra. Detaljerad bakgrund och rekonstruktion finns (181118) på https://warfarehistorynetwork.com/daily/military-history/the-1396-battle-of-the-clans/ .
Namnet Inch är en anglifiering av Innis, ’ön’ men bör i det här fallet stå för Ängen.


Skotskans ägarbyte

-”vild” brukar stå sig... bättre ... en italiensk diplomat Andrea Trevisano skrev däremot, utan förstahandserfarenhet, en del positiva omdömen om förhållandena i Högländerna.

 

en prästgård norr om Perth ... den låg i en by som på gaeliska kallas Fartair(-)chill och på engelska Fortingall. Jämför Book of the Dean of Lismore i nästa kapitel, och (181115) på
https://www.electricscotland.com/history/literat/DEANOF.HTM

 

Rikshushållarna

- en spansk diplomat ...
- Pedro de Ayala ... han var utsänd av Ferdinand och Isabella. Jfr källtexter i engelsk översättning (18119) på http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=93390 ,
https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/spain/vol1/pp167-180

 

många språk, bland annat ett ... James IV, död 1513, lär ha varit den siste skotske kung som talade gaeliska. I engelsk översättning rapporterar de Ayala om honom:  

”He speaks the following foreign languages ...
His own Scots language [hans skotska engelska] is as different from English as Aragonese from Castilian...
The King speaks, besides, the language of the savages who live in some parts of Scotland and on the islands. It is as different from Scots as Biscayan is from Castilian...”.

 

Kilroy ... jfr (181114) på http://www.surnamedb.com/Surname/Mcgilroy  

 

Omvälvning

Mycket av politisk och religiös historia från reformationstiden samlades av David Calderwood 1650(ms.) 1842(ed.) i ”The History of the Kirk of Scotland”, som (181119) finns på denna url.

 

- kvinnoföraktande ...
- Against the Monstrous ... se John Knox 1558, med originaltitelns skrivning ”The first blast of the trumpet against the monstruous regiment of women”, (181119) på
http://www.swrb.com/newslett/actualNLs/firblast.htm

 

- nyligen bränd på bål ... om Walter Mill 1558, se (181119) på https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Milne 

 

- stannade för irisk stavning ... översättaren tecknade sig Séon Carsuel. Idag stavas namnet Seon Carsuail eller anglifierat John Carswell.
- rentav vägledande ... beträffande hans betydelse för framtida stavning hänvisar EWP (181123) på
https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9on_Carsuel till Donald Meek, ”Scots-Gaelic Scribes”.

 

Den självförstärkande unionen

en knoppande utveckling av engelsk Scottisch till självständigt språk ... enligt DWP (181119) på https://de.wikipedia.org/wiki/Schottland#Sprache : ”Als König Jakob VI. (englisch: James VI, gälisch: Seumas VI [ˈʃeiːməs]) von Schottland 1603 als Jakob I. den englischen Thron bestieg, wurde am schottischen Hof und im Parlament noch Lowland Scots geschrieben und gesprochen.”

 

ville befästa enheten mellan sina två riken ... James lät förhandla om en närmare union, men tiden var inte mogen: engelska motståndare varnade för ekonomisk turism från skotsk sida.

 

föreskrev att gaeliskan ... jfr (181123) på https://en.wikipedia.org/wiki/English-medium_education#Scotland bl a ”Attempts... to establish English... The Parliament of Scotland passed some ten such acts between 1494 and 1698.”

Mest känd är kung James’ School Establishment Act år 1616, som innehöll den citerade formuleringen i kapitlet; detaljer i EWP (181123) på
https://en.wikipedia.org/wiki/English-medium_education#Scotland , https://en.wikipedia.org/wiki/School_Establishment_Act_1616

 

Klanerna i fokus

Om gamla klanseder, jfr James Browne 1838, ”History of the Highlands and the Highland Clans, Vol. 4” (181115) på denna url, eller denna ,
t ex
”...they hold the same authority when they have lost their estates. On the other hand, the chief, even against the laws, is to protect his followers, as they are sometimes called, be they never so criminal. He is their leader in clan quarrels, must free the necessitous from their arrears of rent, and maintain such who by accidents are fallen to total decay. Some of the chiefs have not only personal dislikes and enmity to each other, but there are also hereditary feuds between clan and clan...” ,
och Maclauchlan-Wilson-Keltie 1875, ”A History of the Scottish Highlands Highland Clans and Highland Regiments” II, (181119) på https://archive.org/details/scottishhighland02keltuoft/page/n7
(kap. XLII) ”...Although the poverty of the people principally produces these practices so ruinous to society, yet the nature of the country, which is thinnely inhabitate, by reason of the extensive moors and mountains, and which is so well fitted for conceallments by the many glens, dens, and cavitys in it, does not a little contribute. In such a country cattle are privately transported from one place to another, and securely hid, and in such a country it is not easy to get informations, nor to apprehend the criminalls. People lye so open to their resentment, either for giving intelligence, or prosecuting them, that they decline either, rather than risk their cattle being stoln, or their houses burnt. And then, in the pursuit of a rogue, though he was almost in hands, the grounds are so hilly and unequall, and so much covered with wood or brush, and so full of dens and hollows, that the sight of him is almost as soon lost as he is discovered...”

markerar långt vokaluttal ... enligt (190819) på https://www.gaelicmatters.com/scottish-gaelic-alphabet.html

lär... ha utkämpats ... jfr (181123) på http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mulroy

 

Pyrande glöd

Commission for Pacifying the Highlands ... jfr Robert Sinclair 2013 i ”The Sinclairs of Scotland”: ”In 1682 James Duke of York, Charles' brother, instituted the Commission for Pacifying the Highlands which worked in co-operation with the clan chiefs in maintaining order as well as redressing Campbell acquisitiveness, and when he became King James VII he retained popularity with Highlanders...”.
Samma text verkar finnas i EWP och jag vet inte hur det förhåller sig med copyrighten.

 

Konfrontation

ända upp mot ån Ness ... i John Homes ”History of the Rebellion of 1745” från 1802, (18119) på Nätet i upplaga från 1822 nämns på https://archive.org/details/historyofrebelli00homeuoft/page/160 att regeringsarméns spioner talade gaeliska, samt på https://archive.org/details/historyofrebelli00homeuoft/page/4  att småstaden Nairn som ligger några svenska mil öster om Inverness var delad mellan engelska och gaeliska talare.
En mer lättläst nätupplaga med annan paginering finns (181119) på denna url.

 

”den förföljde prinsen” ... motivet finns till och med bevarat i berättelser från aztekernas Mexiko, där hjälten heter Nezahualcoyotl.

 

valde heller att röja ... dock var det på gränsen i en spännande och nog påbättrad episod med snåljåpen Macraw, som berättas av tidsvittnet John Homes i ”History of the Rebellion of 1745” från 1802, (181119) i upplaga från 1822 på https://archive.org/details/historyofrebelli00homeuoft/page/n5 , upplagans sid 182-83.

 

London Gazette hade utfäst ... datum lär vara 3-6 Augusti 1745. Se bl a Coley (ed.) 1987, Henry Fielding ca 1745-46, ”The True Patriot and Related Writings” sid 40, (181119) med utdrag på denna url.

 

Flora Macdonald ... hennes ingripande skildras i John Homes ”History of the Rebellion of 1745” från 1802, i upplaga från 1822 (200822) på https://archive.org/details/historyofrebelli00homeuoft/page/n5 , upplagans sid 177 och framåt; prinsens förklädnad som Betty Burke på upplagans sid 178.

 

mycket farlig ... uppgörelsen sammanfattas (181119) på https://en.wikipedia.org/wiki/Jacobite_rising_of_1745#Aftermath