2.6 Skottland och gaeliskan på väg mot nutid :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:

EWP=Engelska Wikipedia

 

(ingress)

snart sagt heltäckande ... se (210820) på https://en.wikipedia.org/wiki/Dress_Act_1746 .
Dock ej riktat mot allt skotskrutigt tartan-tyg, enligt (18119) på
https://www.scotsman.com/lifestyle/myth-buster-was-tartan-really-banned-after-culloden-1-4601548 ;
motsatt uppfattning företräddes på sid 6 i (författare och årtal saknas, 18?? )
”The Scottish Clans and Their Tartans”, (181123) på http://www.archive.org/stream/scottishclansand00edin#page/6/mode/2up .

 

med den lokala återkallelsens formulering ... jag har sett den citerad som: ”You are no longer bound down to the unmanly dress of the Lowlander”.

 

Det självständiga språket

Allmänt om skotsk gaeliska jfr (180726) på https://www.uni-due.de/IERC/IERC_Scottish_Gaelic.htm

 

Långväga paralleller

replikskiften av typ ... textexemplet är mitt fria anpassningsförsök av mönster (191201) på 
https://gaelicgrammar.org/~gaelic/mediawiki/index.php/Yes_No_Questions

 

- frånvaron av ett ord för ”ja” ... ärvd från iriskan ... se (210820) på https://gaelicgrammar.org/~gaelic/mediawiki/index.php/Yes/No , men här har jag gett mig in på mer än vanligt svåra saker.
I nyare iriska talar man definitivt om frånvaro av ett särskilt ord för 'ja' ; i gammal iriska räknas ett som självständig glosa med innebörden 'yes, certainly'.

Det skotsk-engelska aye är enligt alla märken lånat från nordiska vikingar och behåller den synliga grundbetydelsen ’alltid’. Det hör nog ihop med ordkärnan i vårt ’evig’ och med förleden i namnet E(-)rik.

I traditionell berättande walesiska syns do för ’det är gjort’, där ’ja’ kan vara den naturliga översättningen. Ordet ie för ’ja, så förhåller det sig’ i walesiska har belägg sedan 1200-talet men ser i mina ögon ut att vara lånat från engelska.

Apropå avslutande diskussioner om ”Osäkra spår” i bokens kapitel 7.1 kan man fundera över om engelskans benägenhet att använda I do i stället för yes har något med det här keltiska grannskapet att göra.

- är jag vid tvättning... exemplet är hämtat från webplatsen gaelicwordaday, och jag tror det finns på ytterligare sajter.

 

påminner lite om ... enligt t ex (181115) på https://learngaelic.scot/sol/episodes/ep.jsp?prog=21&clip=8 där engelska översättningar till progressiv form ges. Enligt vad jag sett på annat håll är den här presenskonstruktionen i skotsk gaeliska dock neutral, som i svensk presens.

 

Keltiska kontroverser

doktor Samuel Johnson ... bakom titeln finns ingen akademisk avhandling, men två hedersdoktorat.

Book of the Dean of Lismore ... jfr (181115) https://www.electricscotland.com/history/literat/deanof.htm

läsaren i en värld ... se texterna (181115) på http://www.exclassics.com/ossian/ossian.pdf

 

spännande för den internationella publiken ... jfr t ex Howard Gaskill (ed.) 2004, ”The Reception of Ossian in Europe” (181123) med förhandsvisning på denna url.
Genklang väckte också ortnamnet Selma eller korrektare
Sealla(-)ma, som Macpherson använde i fraser som

Selma, thy halls are silent

och som lånades till en stad i Alabama. Något personnamn var det inte, men det bidrog kanske i Sverige till att namnet Selma – som nog redan hade avletts av det tyska Anselm – började bli modernt för flickor.

                

En tidningsartikel ... se t ex EWP (181123), utförligast på https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Rawlinson#Controversy ,
och mer översiktligt på
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_kilt#The_small_kilt_or_walking_kilt

 

hävdar att bilder ... se t ex sid 6-7 i (författare och årtal saknas), 18?? ”The Scottish Clans and Their Tartans”, (181123) på http://www.archive.org/stream/scottishclansand00edin#page/6/mode/2up

 

skribent föreslog ... se James Browne 1834, ”History of the Highlands & of the Highland Clans”, vol 1 sid 74: ”those writers who suppose that the Picts rather subdued the Scots, than that they were subdued by their Scoto-Irish rivals ...”

 

Utflyttarna

motsägande värderingar ... jag byggde omdömet (181119) på en (210915) svårtillgänglig url från Scottish Association of the Teachers of History, samt på
https://en.wikipedia.org/wiki/Strathnaver#History

 

Skotskan som inte vill vara engelska

- intressant undersökning ...
- Remco Knooihuizen ... se R Knooihuizen 2010, ”Perspectives on the Norn-to-Scots language shift in Shetland”, i T Sigurðardóttir & B Smith (Eds.), ”Jakob Jakobsen in Shetland and the Faroes” sid. 85-98, (181126) på https://www.academia.edu/1462806/Perspectives_on_the_Norn-to-Scots_language_shift_in_Shetland

 

De sista fästena

Om nuläget i Skottlands skolor, jfr EWP (181122) på https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Gaelic_medium_education