3.0 Levande forntidsvärld :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:

EWP=English Wikipedia 

 

(allmänt)

En uppsats om gallisk forntid och irisk-walesisk mytologi av Frans G Bengtsson i tidskriften Ord och Bild, typisk för sin tid och författare, finns (181108) på http://runeberg.org/ordochbild/1926/0202.html

 

(ingress)

- brett genomslag bara i gaelisktalande delar ...
- kännedom... i medeltidens Wales ... en balanserad genomgång som jag tyvärr (181110) ej hunnit ta del av är P Sims-Williams 2011, ”Irish Influence on Medieval Welsh Literature”.