3.1 Gammal läsning från Wales :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk: 

EWP=Engelska Wikipedia; IEW=Julius Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch 

 

Ett antal seriösa, för kapitlet och boken utnyttjade websidor på www.maryjones.us började under mitt arbete provocera säkerhetsvarningar och har därför inte länkats här.

 

(allmänt) 

jfr (181107) på https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Welsh_literature  

 

(ingress) 

- Angler... må ha sitt krig ...
-
Taliesin skriver einggyl ... en engelsk tolkning av övriga rader av Robert Williams lyder  

Let them make their war.
Whence come night and day? 

Whence will the eagle become gray? 

Whence is it that night is dark? 

Whence is it that the linnet is green? 

The ebullition of the sea, 

How is it not seen?  

Den finns (181117), tillsammans med annat av samme poet, på https://en.wikiquote.org/wiki/Taliesin 

 

Y Gododdin ... beskrivning med walesisk och engelsk text i version med 97 sånger finns (181117) på http://www.gutenberg.org/ebooks/9842?msg=welcome_stranger
En fullständig engelsk version (181117) även på
https://www.missgien.net/celtic/gododdin/introduction.html

 

Arthur - motståndsledaren 

utan att vara ... ”Arthur”... en engelsk version (181117) på http://www.missgien.net/celtic/gododdin/poem31.html

Till de tidiga omnämnandena kan också höra kvädet Marwnad Cynddylan i versmåttet awdl, se t ex (181216) på http://www.kmatthews.org.uk/history/marwnad_cynddylan/index.html , där Arthur liknas vid en väldig borg : Arthur... dinas dengyn.

Omskriven i sammanhanget är också kungasonen Arturius som jag nämner i första kapitlet om Skottland och gaeliskan.

Nennius ... om hans Britternas historia på latin och Arthurs tolv fältslag se (181117) på http://www.kmatthews.org.uk/history/hb/historia_brittonum15.html , där texten om den tolfte och största segern säger: ”duodecimum fuit bellum in monte badonis...”; en fullständig engelsk text på http://www.gutenberg.org/ebooks/1972?msg=welcome_stranger , med enklaste visningsalternativ på http://www.gutenberg.org/files/1972/1972-h/1972-h.htm

- Medrawd ... se med den fornwalesiska skrivningen Medraut år 537 i Annales Cambriae – som i sig själv är från 900-talet – (181117) på  http://www.fordham.edu/halsall/source/annalescambriae.html 

Myrddin jfr (181117) ... jfr dr C R Green (190106 ) på http://www.arthuriana.co.uk/n&q/myrddin.htm , och källan Vita Merlini, (181117) latin på http://www.sacred-texts.com/neu/eng/vm/vmlat.htm med engelsk tolkning på http://www.sacred-texts.com/neu/eng/vm/index.htm 

 

Arthur - kungen 

Gwen(-)hwyfar ... första ledens uttal är intuitivt. Efterleden kan andra beskriva bättre, men vad jag förstått av ljudfiler på Nätet är huvudsaken att wy anger en diftong, där första komponenten läses som internationellt u eller svenskt slutet o, den andra som i. Helheten blir alltså i stil med huivar eller hoivar. Jfr (181107) på https://forvo.com/word/gwenhwyfar/ .

Ett bra exempel på uttalsutvecklingens förmåga att kryptera gamla samband lär vara att det iriska
Find-abair från början är samma namn. Jfr IEW sid 892, där efterleden översätts som ”Gespenst”. 

 

Arthur – riddarledaren 

Geoffrey av Monmouth ... hans bok ”Historia regum Britanniae”, i sin latinska version, med inledande 76-sidig bakgrund på tyska, finns (181117) på denna url ,
en engelsk översättning (181117) på http://www.sacred-texts.com/neu/eng/gem/index.htm 

 

sammanhängande och fint formulerad ... i förordet ”omnium continue et ex ordine perpulcris orationibus”, i engelsk tolkning ”all in due succession... in stories of exceeding beauty”.

 

William den lille ... även känd som William av Newburgh eller servorum Christi minimus, ’av tjänare till Kristus (den) minste’. Han kan enligt EWP ha levt ”1136?-1198?”.

 

avvisade alla påhitt ... i förordet till William den lilles historiska verk från ca 1190 sägs, i engelsk översättning:
(§2) ”For the purpose of washing out those stains from the character of the Britons, a writer in our times has started up and invented the most ridiculous fictions concerning them, and with unblushing effrontery, extols them far above the Macedonians and Romans...”,
samt med omnämnande av Vortigern, enligt traditionen den ledare som vid romarnas avtåg lejde anglosaxiska trupper och gav dem fotfäste på ön: 

(§5) ”it is quite clear that everything this man wrote about Arthur and his successors, or indeed about his predecessors from Vortigern onwards, was made up, partly by himself and partly by others, either from an inordinate love of lying, or for the sake of pleasing the Britons …”
– se (181116) på
http://www.fordham.edu/halsall/basis/williamofnewburgh-one.html#epistle , där hela verket kan följas i engelsk version;
omfattande urval på latin ur hela verket (18117) på
http://www.archive.org/stream/selectionsfromhi00willrich#page/n3/mode/2up

 

walesarnas välbelagda ... i sammanhanget anför William deras klassiker Gildas från inledningskapitlet, se i förordet till Williams historia §1, (181116) på http://www.fordham.edu/halsall/basis/williamofnewburgh-one.html#epistle  

 

Gerald av Wales... hade hört ... enligt avsnitt om Giraldus Cambrensis (181116) på https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_of_Monmouth    

 

Arthur som den galfridiske ... jfr (181117) på https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_of_Monmouth : ”Arthurian works have been categorized as "pre-Galfridian" or "post-Galfridian"...”

 

Det trolska skimret 

Avalon - pedagogisk stavning ... jag borde ha påpekat att originalets Afallon rymmer ett walesiskt ll, som visserligen historiskt hör ihop med vanligt l men uttalas på annorlunda, tonlöst väsande sätt.


Den gäckande källan 

Arthur och historieboken 

på egen hand skapade en synopsis ... om befintlig Arthur-lore i England på Geoffreys tid, jfr (181117) på http://www.jstor.org/pss/2847521 .

En högmedeltida skrift som har diskuterats som eventuellt stöd för Geoffrey heter
Legenda Sancti Goeznovii och skildrar ett bretonskt lokalhelgon på 500- eller 600-talet, se (181126) på https://en.wikipedia.org/wiki/Goeznovius  

 

Spår av gamla gudar 

eller mabinogi-er ... titeln Mabinogion på en klassisk engelsk utgåva av lady Charlotte Guest är inte korrekt som walesisk pluralform.


De fyra lärostyckena

- ”de fyra grenarna” ... för text se bl a (181117) på http://www.mabinogi.net/translations.htm med engelsk tolkning, samt http://www.mit.edu/~dfm/canol/contents.html där inledningsberättelsen ges på originalets Middle Welsh med förberedande instruktion om språket ;
en seriös bedömning (181117) på http://www.mabinogion.info/four-branches.htm , med http://www.mabinogi.net/Links_page.htm som fördjupningsportal.

 

Vita Boken och Röda Boken ... bevarade manuskript är från ca 1350 Llyfr cwyn Rhydderch ’Vita Boken från Rhydderch’ och från ca 1400 Llyfr coch Hergest ’Röda Boken från Hergest’; båda inkluderar Mabinogie-historier.

 

Den träffsäkre Lleu 

- det viktiga ämbetet ... 
- lagar som tillskrivs 900-talsregenten i Dyfed ... jag har hört professor Robin Chapman Stacey framföra hypotesen att de här lagarna delvis är karikerade för att framställa den tidigmedeltida självstyrelsetidens Wales i sämre dager; jag hann tyvärr inte fråga vad hon trodde om just fothållaren.
Bevarad version av lagarna kan (181117) inspekteras mha
https://www.library.wales/discover/digital-gallery/manuscripts/the-middle-ages/laws-of-hywel-dda/  med engelsk översättning på https://archive.org/stream/jstor-30069111/30069111_djvu.txt . Ämnet diskuteras i detalj i Robin Chapman Stacey 2018, ”Law and the Imagination in Medieval Wales” med utdrag (191201) på denna url , där registerhänvisning till troediog~footholder ges på sid 331.

Gammal walesiska stavade termen med
troy- och -dyavc/dawc, se (191201) på http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?troediog

En äldre diskussion finns (191201) på https://en.wikisource.org/wiki/Page:Origin_and_Growth_of_Religion_(Rhys).djvu/321  

 

lägger hon en besvärjelse ... jag har förbigått mycket i den surrealistiska fjärde grenen av Y pedair cainc, där hustrubesvärjelsen är den tredje tynged som modern Arianrhod förgäves lägger på sonen Lleu. Helheten diskuteras bl a i Sarah Sheehan 2009, ”Matrilineal Subjects: Ambiguity, Bodies, and Metamorphosis in the Fourth Branch of the Mabinogi” i tidskriften Signs Vol. 34, No. 2, sid 319-342, (191202) på https://www.jstor.org/stable/10.1086/591089?read-now=1&seq=1  

 

- stämmer hans namn bra med ...
-
Lleu... bär ett liknande tillnamn ... han kallas Lleu Llaw Gyffes, ordagrant ’hand-skicklig, hand-alert’. Den iriska gestalten benämns Lám-fata, ordagrant ’hand-lång’ och översättbart ’med den långa armen/handen’, säkert med metaforiska övertoner och ofta citerat i nyirisk stavning med mh och d. 

 

Den älskvärde Dafydd 

- räknar walesarna ...
- engelska och tyska Wikipedia ... se (181107) på https://en.wikipedia.org/wiki/Dafydd_ap_Gwilym , https://de.wikipedia.org/wiki/Dafydd_ap_Gwilym