3.2 Gammal läsning från Irland :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:

ASC=Anglo-Saxon Chronicle; DIL=Dictionary of the Irish Language, nätupplaga; DSS=David Stifter, Sengoídelc; MABI=Macalisters utgåva av ”Book of Invasions/Conquests”, på angiven webplats nedan; UCCM=CELT-projektets (Corpus of Electronic Texts) utgåva av ”Second Battle of Moytura”, på angiven webplats nedan (textsök ucc.ie)

 

(allmänt) 

Ett urval återberättade gammaliriska sagor som på svenska utgavs ca 2003-4 är Marie Heaney, ”Över de nio vågorna. Irländska legender”. Jag har i skrivande stund inte läst den, men sett en berömmande recension som (181108) finns på https://www.svd.se/irlandska-legender-att-njuta-av


- groteska attribut ...
- när han befinner sig i ett visst tillstånd ... om jag minns rätt är det bland annat när han, som det brukade heta i indianböcker, sover med ett öga öppet. För liknelsen med mjödkoppen anger DSS textstället Táin Bó Cúailnge 431f. 

 

Sagorna som kallas fornirisk mytologi 

- Book of Conquests ... engelsk version enligt Book of Leinster (181213) på https://web.archive.org/web/20160303194348/http://www.maryjones.us/ctexts/leborgabala.html,
med några variantläsningar från annan källa (181213) på https://web.archive.org/web/20000815055843/http://members.aol.com/lochlan2/lebor.htm

( liknande (181121) med allvarlig säkerhetsvarning, på: http://www.maryjones.us/ctexts/leborgabala.html

fritt från varning (181121) men (181213) ej tillgängligt, på http://www.shee-eire.com/magic&mythology/Myths/TheLeborGabala/The-Tuatha-De/Page1.htm ) 

 

     En lite otydlig men ej oläsbar skärmversion av irisk text med engelsk tolkning av R A S Macalister 1938-56 finns (181213) i ambitiös serie om fem delar på
https://archive.org/details/leborgablare01macauoft ,
https://archive.org/details/LeborGablarennTheBookOfTheTakingOfIreland-Volume21939  (sic) ,

https://archive.org/details/leborgablare03macauoft , 

https://archive.org/details/leborgablare04macauoft , 

https://archive.org/details/leborgablare00macauoft  (sic) 

 

Tuatha Dé Danann ... avsnittet om dem i Book of Conquests finns i engelsk version (181213, oklart om sidan i dagsläget är säker) på https://web.archive.org/web/20160303200721/http://www.maryjones.us/ctexts/lebor4.html#55

Beteckningen är inte glasklar ... här är ”dé... the genitive case of día”, där día betyder ’gud’ och är släkt med latinets deus.
Det inledande Túatha, ’folk(grupper)’, är samma ord som teut- i Asterix’ kraftuttryck ”vid Teutates”.

 

fyra nordliga städer ... se MABI 4.7.305.  

 

djävulstyg och druideri ... originalets termer är díabultanacht och druídecht. 

 

Goibniu ... på modern iriska Gaibhne. 

 

snabbtillverkare av vapen ... med hjälp av sina bröder Luchta och Credne. 

 

Mac Óc ...  jfr t ex UCCM.28. 

 

Brig ... se UCCM.124. Sonen hette Rúadán och kämpade liksom sin far i fomoriernas här: Rúadán mac Bresi & Bríghi ingene in Dagdai.  

 

Morrígan ... t ex i UCCM.106.  

 

- kvinnorna... av högsta rang ...
-
Ernmas ... jfr (181213) på denna url. 

 

Det sista maktskiftet 

- Second Battle of Moytura ... om andra slaget vid Moytura alias Mag Tu(i)red, se (181213) på   https://celt.ucc.ie/published/G300010/index.html  (iriska) http://www.ucc.ie/celt/published/T300011/index.html  (engelska)
http://ae-lib.org.ua/texts-c/_cath_maige_tuired__ir.htm    (iriska)  
http://www.ancienttexts.org/library/celtic/ctexts/2maghtured.html (engelska)

Också den här källan berättar om
gudafolkets ursprung, t ex på fol63.1, med engelsk tolkning enligt länkarna ovan: 

Bátar Túathai Dé Danonn i n- indsib túascertachaib an domuin,  

”The Tuatha Danonn [sic] were in the northern isles of the world”  

aig foglaim fesa & fithnasachta & druídechtai & amaidechtai & amainsechta, 

”learning lore and magic and druidism and wizardry and cunning, ...” 

 

Lug ... på tal om Oden kanske någon tänker på Lugs namnlikhet med Loke, som av mer än en mytforskare har klassats som Odens hypostas eller sämre sida. Ljudhistoriskt är det heller inte orimligt att lug-på keltiska skulle kunna motsvara lok- på skandinaviska. Men namnlikheten är inte ovanlig och stannar vid ordkärnan. Något tecken på att de bägge storheterna har uppträtt i myter eller kulter som verkligen liknar varandra tycks inte finnas.

 

Sagorna om Ulstermännen 

- Táin Bó Cúailnge ... se (181120) på –
för info om de bägge versionerna, avfattad på tyska:
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1in_B%C3%B3_Cuailnge#Der_Text 

för version=recension 1:
https://celt.ucc.ie/published/G301012/index.html (iriska),  

https://wikisource.org/wiki/T%C3%A1in_B%C3%B3_C%C3%BAailnge (iriska), 

http://adminstaff.vassar.edu/sttaylor/Cooley/Faraday/Contents.html (engelska) 

för version=recension 2:
https://celt.ucc.ie/published/G301035/index.html (iriska), 

http://adminstaff.vassar.edu/sttaylor/Cooley/ (engelska och iriska)

Om åldern för ”Book of the Dun Cow” och om ett manus från 1300-talet ”Yellow Book of Lecan” med bevarad partiell text för samma version av Táin, se
Tomás Ó Concheanainn 1983, ”The Source of the YBL Text of TBC” i Ériu vol. 34 sid 175-184, (181121) på https://www.jstor.org/stable/30007753?seq=1#page_scan_tab_contents

 

Machas ed 

- en gruvlig ed ...
- om utsagan förtjänar etiketten geis ... diskussion av geis-begreppet finns i Jeff Boice 1998, ”The Use of Geis in Táin Bó Cúailnge Recension I”, (190127) på denna url ,
samt i P O'Leary 1998, ”Honour-Bound: The Social Context of Early Irish Heroic Geis”, i Celtica Vol 20, (190127) på https://www.dias.ie/wp-content/uploads/webstore/celt/pubs/celtica/c20/c20-85-107.pdf

 

Cú Chulainn får sitt namn  

flugit ut ... varefter hunden greps i hasorna och slogs mot en stenpelare eller gränssten. Version II (Recension II) av Táin, med den här striden, finns (181120) på http://adminstaff.vassar.edu/sttaylor/Cooley/HoundSlaying.html

strängt vetenskaplig översättning ... ett prov på originalets iriska är: 

ba    borb     barbarda   bruthmar  bachlachda  mucna  matnamail     

var  vildsint  våldsam  lättretad  råbarkad  grymt kamplysten 

cách         bái      andsain.  

den_som fanns närvarande.     

I keltologen K H Jacksons tolkning till engelska [jfr DIL 7529(e)]:  
wild, savage, fierce, rude, surly, and pugnacious was he who was there.
 

 

Fergus’ landsflykt 

Tjuren i Cooley 

Medb får problem ... utförlig version (181121) på http://adminstaff.vassar.edu/sttaylor/Cooley/Pillow-talk.html

 

Uppmarsch i Connacht 

Fritt översatt ... mer ordagrant får jag Medbs kväde till ungefär:

Óic               ocus   airm                  li-mm      for-laind 

ynglingar-av och vapen-av  (finns) hos-mig  övernog 

do                ri-thalim                 Con-culaind. 

för-att emotse-evenemang (med) -Chulainn. 

 

Cú Chulainns bravader 

Den ändlösa posteringen 

Den dubbla slutstriden 

Långresenärer

- ”Brans resa”... lockar hon... Bran ... se (210825) på https://storyarchaeology.com/the-text-of-immram-brain-part-1-the-womans-poem/ ,
språklig analys av poesin (181213) på https://lrc.la.utexas.edu/eieol/iriol/70. DSS betonar att dikter som den jag fritt återger inte skanderas på originalspråket; versmåttet bygger på stavelseräkning och inte på betoning.