4.2 Galliskan vid Roms gränser :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:
BG=Caesars De bello gallico; DWP=tyska Wikipedia; EWP=engelska Wikipedia; Liv=Livius (bevarad text); LP=Livius Periochae; Str=Strabon, Geographika

(allmänt)

Barry Cunliffe föreläsning ”Who Were the Celts?” (170727) på https://www.youtube.com/watch?v=G8FM9nMFbfI

Lambert-Pinault 2007, ”Gaulois et Celtique continental”, relevant material:
M Provost: om kontext för galliska inskrifter, sid 67
Anreiter & Roider: om keltiska ortnamn i Östalperna – Österrike, sid 99
P-H Billy: om franska ortnamn och keltiska dialekter, sid 127
Bernardo-Stempel: om kontinentalkeltiska substantivdeklinationer
J de Hoz: the institutional vocabulary of the continental celts, sid 189
J Eska: basic configuration and movement within the gaulish clause, sid 215 om SVO-ordföljd
F O Lindeman: om ”toncnaman toncsiiontio”, kritik
Meid: Pseudogallische Inschriften
Pinault: om Epomeduos ~ ”maître des cheveaux” och att den galliska termen ej har god semantisk-fonetisk passning till ashvamedha, sid 291
P Sims-Williams: om att man ej kan avgöra om gallisk-brittisk eller ökeltisk gruppering är mer korrekt som underavdelning av keltiskan, sid 309
P Schrijver: om gemensam utveckling i kontinental- och ökeltiska
S Zimmer: om gallisk vs walesisk onomastik

(ingress)

Vid den nya provinsen

Alpina höjdare

- tvärgående zon... inskrifter... rätiska ... sammanfattning i EWP (170730) på https://en.wikipedia.org/wiki/Raetians :
”..."Raetian" inscriptions... have been found almost exclusively in northeastern Italy : South Tyrol, Trentino, and the Veneto region. None have been found in Switzerland, the other core Raeti region. The Raetic inscriptions indicate that "Raetian" survived as late as the 3rd century AD, suggesting that the Raeti tribes in this region at least may not have converted to Celtic speech.” ;
samt i DWP ”Räter#Inschriften” (170801) på denna url.
Inskrifterna kommenteras kortfattat i Philip Baldi 2002, ”The Foundations of Latin”.

Forskningshistorien för dem sammanfattas (170730) på http://www.univie.ac.at/raetica/index.php?title=Modern_research_on_the_Raeti_and_Raetic , själva texterna/fragmenten (170730) på
http://www.univie.ac.at/raetica/index.php?title=Category:Inscription ,
själva inskriptionerna, tillsammans med övriga från antikens Norditalien, (170730) på http://adolfozavaroni.tripod.com/

Jfr en websida bland flera om Alpernas geografi, (170730) på http://www.alpentourer.com/alpine_passes/

En del inskrifter öster om
leponterna tillskrivs det av antika skribenter nämnda folket camuni alias kamounoi, bl a en teckenlista eller abecedarium, och är kompletterade med suggestiva hällristningar. Enligt uppgift (170801) på
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Italic_script#Raetic_alphabets
klassas deras alfabet inte som rätiskt.
De äkta rätiska alfabeten uppdelas för sin del på två typer: Sanzeno-Bolzano och Magrè.

- som om de tillhör en släkting eller... granne till etruskiskan ... ett påstående om inskrifternas grundspråk som förtjänar tilltro endast om specialister mot förmodan finner det behjälpligt, finns (170730) på http://www.mek.oszk.hu/05100/05110/05110.pdf  

invånarna omtalas som galli transalpini ... jfr Liv 53.4:
”legati regis gallorum Cincibili venerunt” ,
Liv 52.11:
”legatis romanis transalpini populi benigne responderunt”.

En senare romersk skribent ... dvs Livius; mer i DWP (181113) på https://de.wikipedia.org/wiki/Noricum#Regnum_Noricum

Av noriska härskare nämner Livius en Cincibilus, aktiv vid Roms expansion till Medelhavsmakt, ca 170 f Kr. I en mer samtida text figurerar en annan som Voccio, vänligt sinnad mot Caesar (BG 1.53.4 och De bello civili 1.18.5).

alpfolkens rykte för rövartåg ... jfr DS 4.19, där Herkules visserligen sägs ha vant dem av med ofoget, engelsk version (180801) på http://www.maryjones.us/ctexts/classical_diodorus.html : ”The barbarians who inhabited those mountainous parts were used to kill and rob armies, in the strait and craggy places, as they happened to pass this way” 

Tillväxtregionen vid bergens fot

latintalare... hade ersatt dem i stort antal ... vad jag vet är uppgiften allmängods. Övergripande behandlas tidig romanisering inom Italien i en avhandling av William Broadhead ”Internal Migration and the Transformation of Republican Italy”, (170728) på http://discovery.ucl.ac.uk/1317574/1/251994.pdf

insubrer ett levande namn ... Str 5.1.6 i engelsk version, (170801) på
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5A*.html :
”The Insubri, however, are still in existence”.

fortfarande keltiska dialekter ... snålt bevarade keltiska inskriftslämningar med datering finns (170801) på http://www.univie.ac.at/lexlep/wiki/Inscriptions

Bortom grekerna

skordisker... galliskt ursprung ... jfr Justinus i ”Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus” kap 32, trespråkig version (170801) på
http://www.forumromanum.org/literature/justin/english/trans32.html :
”Namque Galli ... infeliciter gesto ... Ex his manus quaedam in confluente Danuuii et Saui consedit Scordiscosque se appellari uoluit.”, dvs i översättning:
”The Gauls, after their disastrous attack [on Delphi] ... a certain number settled at the conflux of the Danube and Save, and took the name of Scordisci ”.
Athenaios i ”Deipnosophistae” 6.234, i översättning (170801) på http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Athenaeus/6B*.html :
”the tribe called Scordistae ... is a remnant of the Celts who attacked the Delphic oracle under Brennus” ,

medan LP 63.7 säger:
”adversus Scordiscos, gentem a Gallis oriundam, in Thracia...”.

Gallernas avlånga nejd

Kris i imperiets krigsmakt

straffexpedition mot skordiskerna ... jfr LP 63.1: ”male adversus Scordiscos pugnavit”.

galliska busar ... namnet cimbri ska uttalas med k och påminner därmed om kymrer alias walesare. Frågor om ett namnsamband, där även vandringsfolket kimmerioi alias gimirri i Mellanöstern under Greklands arkaiska tid kan figurera, är gamla. Som vanligt i sådana fall saknas matematiskt motbevis, medan det lilla man vet är kontraindikationer: de tre namnen är vitt skilda till tid och proveniens; det kymriska namnet verkar vara en sen sammansättning med *kom- "sam(ma)-"; det cimbriska namnet är rimligare misstänkt för koppling till Himmerland på Jylland, en halvö som romarna några generationer efter cimbreras härjningståg kom att kalla den cimbriska.

Epokskifte

genomdrivit att provinshalvan söder om Po ... enligt EWP (170801) på
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Republican_governors_of_Gaul :
”Toward the end of the Social War in 89, all free men in Cisalpine Gaul south of the Po River (Latin
Padus) — that is, Cispadane Gaul, "Gaul on this side of the Po" — had become entitled to Roman citizenship.”

Storkrig runt Galatien

- Pontos... Deiotaros ... det rör sig om den mest omskrivna av en handfull dokumenterade galater med namnet Deiotaros, en med det grekiska tillnamnet philo-romaios, romarvännen.

Långhåriga galler i sikte

spåmän ... se Cicero, ”De divinatione” 1.15.

Gallia comata ...  namnformen är belagd hos kejsar Claudius, i Plin 4.17=31 och hos Tacitus. Dessutom hos Caesars samtida Catullus (Catullus 29), där den visserligen inte definieras.

- började tre mäktiga män sondera ... jfr EWP (170801) på https://en.wikipedia.org/wiki/First_Triumvirate .
- före slutet av år 61 före Kristus ... eftersom Caesar blev fördröjd av ett uppdrag på den spanska halvön var uppgörelsen klar att verkställas först år 60 eller i början av år 59.

grundläggande politiska traditioner ... jfr t ex kring sid 225 i Claude Nicolet 1980 ”The World of the Citizen in Republican Rome”, (170801) på denna url.

manipulatör... kollektiva vetorätt ... detaljer t ex (170801) på
https://en.wikipedia.org/wiki/Legislative_assemblies_of_the_Roman_Republic :
”The comitia tributa was made up of the thirty-five tribes, of which there were four tribes in the city itself, sixteen in the immediate vicinity, and fifteen in the area beyond. When a vote was taken (in Rome), each tribe had a single vote ...” ,

https://no.wikipedia.org/wiki/Comitia_tributa :
”om det var en folketribun eller en magistrat med imperium som ledet møtene.
I det første tilfellet var det et concilium plebis, dvs et råd kun åpent for plebeiere, mens det i det siste tilfellet var åpent for alle borgere, comitia tributa”.