7.2 De mångbenämnda kelterna :    föreg.kapitel | nästa

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk: 

Arist.=Aristoteles; CNRTL=Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, (181206) tillgänglig på http://www.cnrtl.fr/definition/portail för etymologier, varvid adressdelen portail ersätts med sökt ord; DIL=Dictionary of the Irish language, nätupplaga; GPC=Geiriadur Prifysgol Cymru, nätupplaga; Hdt=Herodotos, Historiai; Str=Strabon, Geographika

 

(ingress)

orden galler och kelter ... enligt bedömning (180720) på https://en.wiktionary.org/wiki/Gallus#Latin

 

Galler och kelter  

Galler och gaeler 

Galicier 

Jfr EWP (180720) på https://en.wikipedia.org/wiki/Name_of_Galicia

 

en 1800-talsförfattare ... Benito Vicetto Pérez i sin ”Historia de Galicia”, 1865.
Tillsammans med fler pseudovetenskapliga etymologier finns hans variant refererad på sid 131-32 i J J Moralejo 2007, ”Callaica nomina”, (180722) på

http://ilg.usc.es/agon/wp-content/uploads/2010/09/Callaica_Nomina.pdf

 

Les gaulois och les gallois

Ett par aviga uttalsutvecklingar ... jfr (181206) på https://en.wikipedia.org/wiki/Phonological_history_of_French och https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_French#Internal_history

 

franskt språkområde nära germanskt ... se CNRTL under gaulois, (201030) på https://www.cnrtl.fr/definition/gaulois , med belägg nedtill i artikeln för år 1285 ”walois « la langue d'oïl »” och, med min fetstil, för år 1155 som:
”subst. masc. Gualeis « Gallois » ... En a. fr. galois se réfère surtout au celte, sans doute parce que le mot est très attesté dans le Roman arthurien (sens 1 a et b), mais il peut s'appliquer également au fr. dans les régions limitrophes aux parlers germ. (sens 1 c).”

 

Vid etymologins gränser 

o:et modifieras till a ... i Don Ringe 2006, ”From Proto-Indo-European to Proto-Germanic” framställs den här ändringen som genomförd först i ett rätt moget stadium av tidig germanska; det låter alltså rimligt att ett lånat *wolk kunde hinna drabbas av den.