7.4 De kontroversiella kelterna :    föreg.kapitel | appendix

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på ett datum med fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk: 

Hdt=Herodotos, Historiai

(ingress)

brittiska skribenter ...
- prominenta namn ... för reservationer (som jag finner förnuftiga) mot deras sätt att resonera, se (181106) på
https://www.irishtimes.com/opinion/letters/controversy-over-the-celts-1.1194989

Den vaga språkidentiteten

Den vaga antika etnografin

De okända preferenserna på hemmaplan

inte sett några tecken på att de... undvek ... mitt intryck är att exempel på Celt- i romartida personnamn är särskilt lätta att hitta på den spanska halvön. Enligt L A Curchin 1990, ”The local magistrates of Roman Spain” sid 173 var namnet Celtius vanligt i provinsen Lusitanien, se (181113) på denna url ;
EWP nämner (181213) från Galicien Arceltius och Celtiati f(ilius)https://en.wikipedia.org/wiki/Gallaecian_language .
Luján Martínez 2008, ”Galician place-names attested epigraphically”, tillägger fyra fall med etniska beteckningen Celtica Sup(ertamarica), Celticus Superta(maricus), (181213) på denna url ;
Henri Hubert 2013 i ”The Rise of the Celts” sid 44 citerar namnen Celtigun, Celtillus, Celtius, Celtus, Celtitanus på halvön, se (181113) på denna url.

Klart är också att de mindreasiatiska galaterna på sitt grekiska skriftspråk använde galatai som självbenämning. Se Karl Strobel ”The Galatians in the Roman Empire” i Derks & Royman (eds) 2009, ”Ethnic Constructs in Antiquity: ...”, (181112) på denna url.

Celtilla som galliskt kvinnonamn ... inskriftens ID-kod är CIL XII.646. Se på sid 87, i Karin Stübers uppsats på sid 81-92 i Hildegard L C Tristram(ed.) 2007, ”The Celtic Languages in Contact:...”, (181113) på denna url.

Eftervärldens grundproblem

Ränderna som inte helt går ur

vad som bakom ståtlig retorik kan urskiljas hos grekerna ... atenska paroller, som om de var självklara knappast hade behövts, finns i Hdt 8.144:
ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα ...

Fler grundproblem

förbindelserna runt Irländska sjön ... en balanserad genomgång som jag tyvärr inte hunnit ta del av är P Sims-Williams 2011 ”Irish Influence on Medieval Welsh Literature”, med förhandsgranskning (181122) på denna url.