(appendix) Historisk översikt :    sista kapitlet | nästa appendix

Datum vid weblänkar är exempel (och ingenting annat) på datum med en fungerande hämtning.
Förkortningar för författare och verk:

NE = Nationalencyklopedin

 

Tabellen 150-30 f Kr

(42 f Kr) integreringen ... termen är ju ofta matematisk, dock enligt NE (191112) på https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/integration fullt gångbar i svenska för ’samhällsintegration’.