rättelser till boktexten

Keltologins resurser är begränsade, och mina förfrågningar till Dublin om hjälp med expertgranskning av en populärt hållen bok – på ett litet språk – kunde inför planerad utgivning 2020 inte tillgodoses.
Nedan de fel jag hittat. Ser du fler, är du välkommen att höra av dig här.

sid 75 i tryckt bok (sid 78 i min eboksläsare) - jag misstog mig på språket i Columbas ”Cathach”:
-textens
”började man skriva religiösa texter på det på kontinenten föraktade folkspråket, och en bevarad psaltare eller Cathach på iriska kan vara från mellan år 575 och 625 eller så, och möjligen av Columbas egen hand.”
-bör vara
”började man skriva religiösa texter på det på kontinenten föraktade folkspråket. En bevarad psaltare eller Cathach är trots sitt iriska namn på latin, men en Amra Choluim Chille ”Till Columbas lov” på öns språk kan vara nästan jämngammal.”
(Mer om äkthetsproblemen i tidig forniriska i detaljnot om tidiga texter på folkspråket.)

sid 289 i tryckt bok (sid 311 i min eboksläsare) - jag underskattade förekomsten av initialt s- i demonstrativa ord i moderna gaeliska språk:
-textens
”för i deras moderna former är de här s:en i regel bortnötta och går bara att ana i några iriska ordbindningar.”
-bör vara
”för i deras moderna former är de här s:en ibland bortnötta, eller som i walesiska ersatta av h.”
(Mer om saken i detaljnot om s:en.)

sid 406 i tryckt bok (sid 437 i min eboksläsare) - i anmärkningarna, som konsekvens av ovanstående ändring till sid 75:
-textens
kan vara från mellan år 575 och 625... en text som eventuellt är nästan lika gammal heter Amra Choluim Chille, ”Till Columbas lov”.”
-bör vara
kan vara nästan jämngammal ... den bevarade psaltaren dateras till omkring år 600 eller rentav lite före dess, och är enligt legenden av Columbas egen hand. Lovsången Amra ... kan ha tillkommit i samma tid, men bevaras i senare kopior och misstänks för påbättring ett par sekler senare.”